Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2016 ELEKTROWIN vybíral nové zpracovatele a dopravce na příští rok

ELEKTROWIN vybíral nové zpracovatele a dopravce na příští rok

Z jakých pohnutek se vedení společnosti uchýlilo k vypsání výběrového řízení?

Důvod pro vyhlášení výběrového řízení je jednoznačný – velký tlak na náklady. Celý letošní rok jsme se věnovali vyhodnocování možných úspor. Optimalizovali jsme svozové oblasti a v rámci výběrového řízení vybrali nové dopravce. Navíc jsme tím reagovali také na časté stížnosti na pozdní svozy v některých oblastech a nedodržování smluvně stanovených postupů. Musíme optimalizovat materiálové toky u zpracovatelů, proto jsme vyhlásili veřejné soutěže na zpracovatele a také jsme vybrali zpracovatele pro nové období. Vyvíjíme informační systém tak, aby poskytoval všem zúčastněným více informací a mohli jsme lépe a účinněji reagovat na vyskytující se nedostatky.

 

Jaké byly naše požadavky na dodavatele a proč?

Vybírali jsme zpracovatele v členění podle kapacity zpracovatelského zařízení s přihlédnutím k provozu vedeném jako „chráněná dílna“ a dopravce v nově vymezených svozových oblastech. Požadavky na zpracovatele byly upraveny tak, abychom mohli zároveň i plnit povinnosti výrobce v rámci rozšířené odpovědnosti stanovené směrnicí EU, když přes přetrvávající odpor k možnosti provozovat vlastní zpracovatelské zařízení není možné efektivně řídit plnění této povinnosti přímo. Nastavení systému zpracování je proto zcela nové a unikátní. Pro kontrolu toku materiálu jsme vymezili přesně určený způsob nakládání s materiály získanými zpracováním.

V rámci výběrového řízení se ukázaly odlišnosti postupů jednotlivých zpracovatelů a z toho plynoucí nesrovnatelnost jejich úrovně. To nás přesvědčilo, že jdeme správným směrem. Systém zpracování navazuje na systém sběru prostřednictvím vybraných dopravců s přizpůsobením specifik obou systémů. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku v oblasti zpracování se poprvé konala v souladu s občanským zákoníkem.

 

Výběr zpracovatelů

První část výběrového řízení – na malé zpracovatele a chráněné dílny - byla vyhlášena už na konci dubna, lhůta pro hodnocení byla posunuta z původního termínu na konci června až do konce října, kdy o doporučení komise rozhodlo představenstvo společnosti. Do soutěže se přihlásilo 14 firem, z nichž právě polovina byla úspěšná.

Druhá část výběrového řízení – na velké zpracovatele v oblastech kde nebyli vybráni malí zpracovatelé a chráněné dílny (aby spolu nesoutěžili o dodávané množství) – probíhala od počátku září, do konce října. O nabídkách rozhodlo představenstvo v polovině listopadu. Z přihlášených 7 uchazečů jich uspělo 6. Nutno podotknout, že podmínky veřejné soutěže nebyly pro všechny zpracovatele akceptovatelné a v průběhu soutěže sami oznámili ukončení své účasti.

  

Výběr dopravců

U dopravců byla situace odlišná – chtěli jsme dát šanci lokálním dopravcům a městským technickým službám, ale svozové oblasti pro ně byly asi příliš veliké a nad rámec jejich sil. Výběrové řízení jsme vyhlásili na začátku srpna s podáním nabídky na konci srpna. V září proběhlo první kolo hodnocení a po jednání se všemi dopravci proběhlo druhé kolo hodnocení zakončené schválením firem doporučených výběrovou komisí představenstvem. V rámci výběrového řízení jsme oslovili přes 150 společností, do soutěže se jich registrovalo 51, a nabídku jich podalo pouze 23. Některé společnosti jsme pro nesplnění podmínek museli vyloučit, a ze zbývajících představenstvo schválilo výběr 10 dopravců doporučených výběrovou komisí. Ti se od ledna 2017 ujmou jejich povinnosti.

Nutno podotknout, že po celou dobu bylo nutné zajistit souběh těchto výběrových řízení s ohledem na efektivitu celého systémového řešení bez ohrožení kvality a dodržení veškerých zákonných postupů.

 

A co si přejeme do budoucna?

Věříme, že se tento náročný proces podaří bez větších problémů uvést v život v co nejkratším časovém úseku. Činnosti jednotlivých partnerů jsou úzce provázané a je nutné všechny procesy koordinovat a hlídat dodržování stanovených povinností tak, aby byl systém plně funkční. Očekáváme, že přinese jistotu jak výrobcům v naplnění jejich zákonem stanovených povinností, tak i zpracovatelům, protože jim přinese plnou úhradu nákladů spojených se zpracováním.