Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivace ke zvýšení zpětného odběru

Příspěvek na podporu ZPĚTNÉHO ODBĚRU ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBCÍCH

Odměna za zpětně odebraná odpadní elektrozařízení je daná jednak smluvně, ale obsahuje také motivační složku, která reaguje jednak na aktivitu měst a obcí a množství které nám odevzdává, ale také reaguje na cenu surovin získaných zpracováním u našich smluvních zpracovatelů.

Nezapomeňte také, že k motivační podpoře zpětného odběru odpadních elektrozařízení také nabízíme články do vašich zpravodajů s možností doplnění výsledků za loňský rok a s výčtem důvodů proč odevzdávat spotřebiče ke zpětnému odběru. Je také možné pro podporu a zvýšení odpovědnosti občanů zveřejnit námi zasílané Osvědčení o podílu obce na zlepšení životního prostředí za předchozí kalendářní rok. Věříme, že se nám takovými kroky postupně podaří změnit postoj občanů a vést je k odpovědnému chování v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními.

Jistě nezanedbatelná je také podpora v rámci Motivačního programu, díky kterému přispíváme smluvním obcím na zkvalitnění a zabezpečení sběrných míst i na informační kampaně

Finanční odměny obcím nad 2000 obyvatel

Od 1. 4. 2022 získá obec za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé odpadní elektrozařízení odměnu ve výši od 1,55 Kč/kg do 4,55 Kč/kg (částka je včetně smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa a ročního bonusu) podle výtěžnosti na obyvatele.

Rozsah podpory je patrný z níže uvedených tabulek – v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti za čtvrtletí i za rok může obec nad 2000 obyvatel spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 4,05 Kč/kg (sběr volně ložené), případně až 4,55 Kč/kg (WINTEJNER VMS).

Odměna pro ostatní spotřebiče (chlazení, včetně výtěžnosti WINTEJNERŮ CH, TV, světelné zdroje) zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. po skončení kalendářního čtvrtletí písemně e-mailem na kontaktní adresu.

Složky odměny:

A. Smluvní odměna 0,15 Kč za kg všechna předaná odpadní elektrozařízení.

B. Čtvrtletní motivační odměna za sběr velkých a malých odpadních elektrozařízení od 1. 4. 2022:

Čtvrtletní odměna velké a malé odpadní elektrozařízení podle výtěžnosti Kč/kg
do 0,5 kg/obyvatele 1,40
od 0,5 do 1,5 kg/obyvatele 1,50
od 1,5 do 2 kg/obyvatele 1,70
nad 2 kg/obyvatele 1,90

C. Odměna dle průměrné naplněnosti za čtvrtletí ve velkoobjemových kontejnerech (WINTEJNERY)

WINTEJNERY VMS:

Průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerůKč/kg
do 3 t -
více než 3 t a méně než 5 t 0,20
od 5 t 0,50

WINTEJNERY CH:

Průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerůKč/kg
do 2,5 t -
více než 2,5 t a méně než 4 t 0,20
od 4 t 0,50

D. Roční odměna za výtěžnost na obyvatele za zpětný odběr velkých a malých odpadních elektrozařízení:

Výtěžnost zpětně odebraných velkých a malých odpadních
elektrozařízení (vyjma chlazení) na obyvatele obce
Roční odměna za zpětně
odebrané množství Kč/kg
do 0,5 kg/rok -
od 0,51 do 1 kg/rok 0,30
od 1,01 do 2 kg/rok 0,80
od 2,01 do 4 kg/rok 1,20
nad 4 kg/rok 2,00

Celková odměna za velké a malé spotřebiče se po této změně bude pohybovat mezi 1,55 a 4,55 Kč/kg.

Odměna pro ostatní spotřebiče (chlazení, včetně výtěžnosti WINTEJNERŮ CH, TV, světelné zdroje) zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Finanční odměny obcím do 2000 obyvatel

Od 1. 1. 2023 získá obec za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé odpadní elektrozařízení odměnu ve výši od 0,65 Kč/kg do 2,05 Kč/kg podle výtěžnosti na obyvatele.

Odměna pro chlazení zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. po skončení kalendářního čtvrtletí písemně e-mailem na kontaktní adresu.

 Složky odměny:

A. Smluvní odměna 0,15 Kč za kg všechna předaná odpadní elektrozařízení.

B. Čtvrtletní motivační odměna za sběr velkých a malých odpadních elektrozařízení od 1. 1. 2023:

Čtvrtletní odměna velké a malé spotřebiče podle výtěžnostiKč/kg
do 3 kg/obyvatele 0,50
od 3 do 5 kg/obyvatele 1,00
od 5 do 10 kg/obyvatele 1,40
od 10 do 15 kg/obyvatele 1,70
nad 15 kg/obyvatele 1,90

Celková odměna za velké a malé spotřebiče se po této změně bude pohybovat mezi 0,65 a 2,05 Kč/kg.

Odměna pro chlazení zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.