Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Oddělený sběr

Zákonné povinnosti mají výrobci k elektrozařízení určenému pro použití v domácnosti, ale také k tzv. průmyslovému elektrozařízení. Způsob financování i realizace sběru průmyslových elektrozařízení je zákonem stanoven odlišně. Zpětně odebrané elektrozařízení určené pro použití v domácnosti není odpadem a stává se odpadem až okamžikem předání osobě oprávněné ke zpracování, průmyslový elektroodpad je odpadem okamžikem odložení na sběrné místo a vztahují se na něj evidenční povinnosti jako na odpad od původce (tedy i na přepravu a nároky na sběrné místo). Způsob sběru se liší již definicí – pro domácnostní se jedná o zpětný odběr, pro průmyslová oddělený sběr. Na retroaktivním financování „historické zátěže“ (elektrozařízení uvedených na trh před působností zákona) domácnostních elektrozařízení se museli podílet všichni výrobci aktivní na trhu, u průmyslových zařízení se musel postarat na své náklady konečný uživatel/původce v případě, že se elektroodpadu jen zbavoval, nebo mohl chtít pokrýt náklady od výrobce v případě, že od něho pořizoval zařízení nové výměnou.   

Řešení připravené pro průmyslová zařízení v rámci našeho systému je takové, že je umožňujeme konečným uživatelům předat do naší sběrné sítě oddělného sběru (viz seznam níže). Pokud konečný uživatel/původce prokáže, že tato nakoupil, nebo je mění za spotřebič výrobce, který je zaregistrován v našem kolektivním systému, zajistíme bezplatně odvoz z jeho provozovny.

Místa zpětného odběru pro elektrozařízení určená pro použití v domácnosti a jim svým charakterem podobná (jejichž uživatelé mohou být i podnikatelské subjekty) takové elektroodpady nejsou určena - dopravce má pokyn takové elektroodpady nepřebírat.

Síť míst odděleného sběru