Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivace ke zvýšení zpětného odběru

Příspěvek na podporu ZPĚTNÉHO ODBĚRU ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBCÍCH

Při stanovení výše odměny jsme se rozhodli zohlednit přístup měst a obcí a odměnit více aktivní obce, které dokáží motivovat občany k odevzdávání spotřebičů na smluvní místo či místa zpětného odběru. Nahrazujeme dosavadní paušální, pro všechny stejné odměny, motivační odměnou podle čtvrtletní výtěžnosti. Výpočet probíhá stejným způsobem jako vypočet roční odměny za roční výtěžnost na obyvatele obce. Výše základní (smluvní) odměny se nemění a nemění se ani roční odměna. Pro zajímavost – za rok 2020 byla průměrná výše odměny za výtěžnost 1,47 Kč/kg, kdy si více než 40 % obcí za roční odevzdané množství velkých a malých spotřebičů doúčtovala 1,20 Kč/kg a téměř třetina obcí si doúčtovala 2 Kč/kg. Průměrná odměna za velké a malé spotřebiče tak dosáhla 1,98 Kč/kg.

Nezapomeňte také, že k motivační podpoře zpětného odběru odpadních elektrozařízení také nabízíme články do vašich zpravodajů s možností doplnění výsledků za loňský rok a s výčtem důvodů proč odevzdávat spotřebiče ke zpětnému odběru. Často jste zveřejňovali námi zaslané Osvědčení o podílu obce na zlepšení životního prostředí za rok 2020. To nás velmi těší a pevně věřím, že se nám takovými kroky postupně podaří změnit postoj občanů a vést je k odpovědnému chování v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními.

Jistě nezanedbatelná je také podpora v rámci Motivačního programu, díky kterému přispíváme obcím nad 2000 obyvatel na zkvalitnění a zabezpečení sběrných míst i na informační kampaně!

Finanční odměny obcím nad 2000 obyvatel

Od 1. 7. 2021 získá obec za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé odpadní elektrozařízení odměnu ve výši od 0,55 Kč/kg do 3,55 Kč/kg (částka je včetně smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa a ročního bonusu) podle výtěžnosti na obyvatele.

Rozsah podpory je patrný z níže uvedených tabulek – v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti za čtvrtletí i za rok může obec nad 2000 obyvatel spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 3,05 Kč/kg (sběr volně ložené), případně až 3,55 Kč/kg (WINTEJNER VMS).

Odměna pro ostatní spotřebiče (chlazení, včetně výtěžnosti WINTEJNERŮ CH, TV, světelné zdroje) zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. po skončení kalendářního čtvrtletí písemně e-mailem na kontaktní adresu.

Složky odměny:

A. Smluvní odměna 0,15 Kč za kg všechna předaná odpadní elektrozařízení.

B. Čtvrtletní motivační odměna za sběr velkých a malých odpadních elektrozařízení od 1. 7. 2021:

Čtvrtletní odměna velké a malé odpadní elektrozařízení podle výtěžnosti Kč/kg
do 0,5 kg/obyvatele 0,40
od 0,5 do 1,5 kg/obyvatele 0,50
od 1,5 do 2 kg/obyvatele 0,70
nad 2 kg/obyvatele 0,90

C. Odměna dle průměrné naplněnosti za čtvrtletí ve velkoobjemových kontejnerech (WINTEJNERY)

WINTEJNERY VMS:

Průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerůKč/kg
do 3 t -
více než 3 t a méně než 5 t 0,20
od 5 t 0,50

WINTEJNERY CH:

Průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerůKč/kg
do 2,5 t -
více než 2,5 t a méně než 4 t 0,20
od 4 t 0,50

D. Roční odměna za výtěžnost na obyvatele za zpětný odběr velkých a malých odpadních elektrozařízení:

Výtěžnost zpětně odebraných velkých a malých odpadních
elektrozařízení (vyjma chlazení) na obyvatele obce
Roční odměna za zpětně
odebrané množství Kč/kg
do 0,5 kg/rok -
od 0,51 do 1 kg/rok 0,30
od 1,01 do 2 kg/rok 0,80
od 2,01 do 4 kg/rok 1,20
nad 4 kg/rok 2,00

Celková odměna za velké a malé spotřebiče se po této změně bude pohybovat mezi 0,55 a 3,55 Kč/kg.

Odměna pro ostatní spotřebiče (chlazení, včetně výtěžnosti WINTEJNERŮ CH, TV, světelné zdroje) zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Finanční odměny obcím do 2000 obyvatel

Od 1. 7. 2021 získá obec za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé odpadní elektrozařízení odměnu ve výši od 0,15 Kč/kg do 1,05 Kč/kg podle výtěžnosti na obyvatele.

Odměna pro chlazení zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. po skončení kalendářního čtvrtletí písemně e-mailem na kontaktní adresu.

 Složky odměny:

A. Smluvní odměna 0,15 Kč za kg všechna předaná odpadní elektrozařízení.

B. Čtvrtletní motivační odměna za sběr velkých a malých odpadních elektrozařízení od 1. 7. 2021:

Čtvrtletní odměna velké a malé spotřebiče podle výtěžnostiKč/kg
do 5 kg/obyvatele -
od 5 do 10 kg/obyvatele 0,40
od 10 do 15 kg/obyvatele 0,70
nad 15 kg/obyvatele 0,90

Celková odměna za velké a malé spotřebiče se po této změně bude pohybovat mezi 0,15 a 1,05 Kč/kg.

Odměna pro chlazení zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.