Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Motivační program Důležité termíny Motivačního programu

Důležité termíny Motivačního programu

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO ROK 2022

Stejně tak jako v uplynulých obdobích, i pro tento rok jsme sestavili Motivační program pro spolupracující města a obce.

POZOR! Žádost je možné podat pouze přes informační systém RECOS, který automaticky vyhodnocuje Váš případný nárok na odměnu z Motivačního programu. V menu Sběrná síť/Motivační program/Podat žádost vyplňte jednoduchý formulář, nebo pokračujte přes tento odkaz.

Poté, co splnily stanovené podmínky, mohou obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN čerpat finance na pořízení:

  • uzamykatelných shromažďovacích prostředků (na malé, velké spotřebiče i na chlazení),
  • elektronického či mechanického zabezpečení sběrného dvora,
  • rozšíření sběrného místa,
  • informační kampaň obyvatelstvu.

Výše odměny dle základních kritérií se rozumí:

  • pro obec, která je plátcem DPH – cena předmětu podpory bez DPH,
  • pro obec, která není plátcem DPH – cena předmětu podpory včetně DPH.

Po úspěchu z minulých let i letos mohou obce využít Motivačního programu k financování informační kampaně podporující informovanost obyvatel v obcích o správném nakládání s elektroodpadem. Připravili jsme nabídku několika verzí programu pro veřejnost s informativním a edukativním rozměrem. Program jednotlivé akce, její rozsah a z toho plynoucí výši finančních nákladů si můžete snadno ověřit v našem kalkulátoru. Budete tak mít okamžitě k dispozici poměrně jasnou představu pro Vaše další rozhodování. O této možnosti se více dozvíte zde.

Celkový objem finančních prostředků určených pro tento rok jsou 4 000 000 Kč. V uplynulém roce bylo podáno 129 žádostí a byla vyčerpána částka 3 065 906 Kč Za celou dobu projektu se tak jedná o téměř 43 000 000 Kč. Nadále zůstává stěžejním předmětem plnění zabezpečení sběrných míst a ochrana odevzdaných spotřebičů doplněný o zvyšování informovanosti obyvatelstva.

Pravidla Motivačního programu pro rok 2022

Brožura pro obce 2022

Důležité termíny Motivačního programu

Příklady předmětů pořízených z finančních prostředků Motivačního programu

Akce na podporu informovanosti

Vymezení kalendářního čtvrtletí v roce 2022, za které je žádost podávána:

  1. 1. čtvrtletí - žádost lze podat pouze do 30. 5. 2022
  2. 2. čtvrtletí - žádost lze podat pouze do 30. 8. 2022
  3. 3. čtvrtletí - žádost lze podat pouze do 30. 11. 2022
  4. 4. čtvrtletí - žádost lze podat pouze do 22. 1. 2023