Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Města a obce sdružené v SMO podepisují nové smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin

Města a obce sdružené v SMO podepisují nové smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin

8. 6. 2021

Městům a obcím – členům Svazu měst a obcí České republiky (SMO), jsou předkládány nové smlouvy o spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin, který zajišťuje zpětný odběr odpadních elektrozařízení.

„Smlouvy jsme připravili s ohledem na aktuální změny v odpadové legislativě, konkrétně nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností,“ uvádí předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. Roman Tvrzník.

„Návrh nové smlouvy s námi Elektrowin předem projednal a zapracoval do něj všechny naše připomínky,“ konstatuje Pavel Drahovzal, místopředseda SMO.

„Jedná se o typovou smlouvu, která plně vychází ze smlouvy původní a je pouze přizpůsobena novému zákonu - novým cílům, podmínkám a povinnostem. Nikterak neměníme námi nastavený a provozovaný osvědčený celostátní systém sběru,“ doplňuje Roman Tvrzník.

Na sklonku roku 2020 byla schválena nová podoba zákona o odpadech, která přinesla mnoho změn do odpadového hospodářství měst a obcí, a také zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který vyčlenil pravidla pro nakládání s vybranými výrobky ze zákona o odpadech do samostatného zákona.

„Obě právní normy nově definují povinnosti provozovatelů kolektivních systémů a jejich společníků, ale také sběrných míst a jejich provozovatelů. V neposlední řadě přinášejí i významné změny při zpracování elektroodpadů,“ vysvětluje Tvrzník.

„Stanoví také nové povinnosti pro vybavení a zařízení míst zpětného odběru a povinnosti pro jejich provozovatele,“ připomíná Pavel Drahovzal.

Elektrowin prostřednictvím každoročně vyhlašovaného motivačního programu vybavení sběrných míst finančně podporuje. „V této podpoře budeme i nadále pokračovat tak, aby sběrná místa odpovídala novým zákonným požadavkům,“ slibuje Roman Tvrzník.

„Motivační program má tradici už od roku 2008. Za tu dobu Elektrowin více než tisícovce obcí přispěl částkou přes čtyřicet milionů korun,“ připomíná. 

Tento kolektivní systém také již od roku 2005, kdy byl založen, zajišťuje fyzický odvoz shromážděných spotřebičů do zpracovatelských zařízení. Dlouhodobě poskytuje městům a obcím podporu prostřednictvím svých poradců, setkávání v rámci krajských seminářů, či společných informačních aktivit financovaných buď přímo, nebo prostřednictvím právě motivačního programu.